ภาพกิจกรรม/โครงการ
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
 
ข้าราชการตำรวจ สน.บางรัก กต.ตร.ภาคประชาชน
พร้อมประชาชนในเขตสน.บางรักร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
และวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๐
.วันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐  
 
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ สน.บางรัก
ประจำปี 2550 ณ สวนลุมพินี 27 กันยายน 2550 เวลา 15.00 น
 
 
 
พิธีจุดเทียนถวายพระพร แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550
พ.ต.อ.สันติ  จี้กังวาฬ ผกก.สน.บางรัก  คุณสถาปัตย์ ปรีดา กต.ตร.สน.บางรัก
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางรัก

และประชาชนในพื้นที่สน.บางรัก
ร่วมพิธี ณ สน.บางรัก  
 
 
พ.ต.อ.สันติ จี้กังวาฬ ผกก.และคุณสถาปัตย์ ปรีดา ประธาน กต.ตร.
พร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว คณะกรรมการ กต.ตร. สน.บางรัก
จัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2550