คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สน.บางรัก
(กต.ตร.สน.บางรัก)

 
 

พ.ต.อ.เอกชัย บุญวิสุทธิ์
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ประธานกต.ตร.


นาย สถาปัตย์ ปรีดา
อาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายโครงการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 247/71 หมู่ 3
แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-8122916

นาย ประพันธ์ พุ่มชาวสวน
อาชีพ ค้าขาย ตำแหน่ง ผู้บริหาร
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 5 ชั้น 4 หมู่ – ถนน พัฒน์พงษ์
แขวง สุริยะวงค์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-6387343 , 02-6327123

นาย ชาญชัย ฤกษ์เสริมสุข
อาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 192/194 หมู่ – ซอย สว่าง 1
แขวง มหาฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-3234437

นาย วิวัฒน์ เวศย์ไกรศรี
อาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 8 หมู่ - ถนน ทรัพย์
แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2377092-8

นาย พีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง
อาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 27/2 หมู่ – ซอย เจริญกรุง 30
แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 085-1521111 ,022371695


 


นาย ภสว่าง พัฒนาประทีป
อาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 90/4 หมู่ - ถนน มหานคร
แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-4904344


นาย นิธิโรจน์ แหลมหลักวรกุล
อาชีพ ค้าขาย ตำแหน่ง จ้าของกิจการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 19 หมู่ – ซอย มเหสักข์ ถนน มเหสักข์
แขวงสุริยะวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2344607


นาย บุญชัย อัศวจินดากุล
อาชีพ ค้าขาย ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 527 หมู่ – ซอย เจริญกรุง 39
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-8892476


นาย โยธิน บุญยกาญจนากร
อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง ผอ.รร.สารพัดช่างสี่พระยา
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 10/106 หมู่ 3
แขวงบางเมือง เขต เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-2361245


นาง รัตนา เชาว์ปรีชา
อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง ผอ.รร.สตรีมหาพฤฒาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 57/8 หมู่ 3
แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์


นาง ภัทรวดี รังษีวงศ์
อาชีพ ค้าขาย ตำแหน่ง เจ้าของ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 184/66-67
แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-6354256

นาย สมพล อินทรานนท์
อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 48/37 หมู่ 17 ม.อนันดา-บิชไลฟ์
ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหม่ อำเภอ บางพลี
จว.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-2361245

พ.ต.ท.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ สืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50 สน.บางรัก ถนน นเรศ
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2337420


พ.ต.ท.วรมันต์ ขวัญพสุมนต์
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50 สน.บางรัก ถนน นเรศ
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-1599-0555

พ.ต.ท.วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการงานจราจร
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50 สน.บางรัก ถนน นเรศ
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-1918-4040


พ.ต.ท.ศุภกร ปิ่นกระจาย
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50 สน.บางรัก ถนน นเรศ
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-9811-0118, 02-2337420


พ.ต.ท.วรมันต์ ขวัญพสุมนต์
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50 สน.บางรัก ถนน นเรศ
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-8892476


พ.ต.ท.(หญิง)เปรมสุกาญจน์ ศรีปากพนัง
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50 สน.บางรัก ถนน นเรศ
แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-9483-8185 ,02-2337420


ด.ต.พรมมี แสนเลิศ
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 50/139 ถนน นเรศ
แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-4412382